اخبار

حضور صنایع غذایی کامل در بیست و دومین نمایشگاه صنایع غذایی

به اطلاع می رسانیم شما می توانید از غرفه صنایع غذایی کامل واقع در سالن 25A در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته بازدید فرمایید. ساعت بازدید 9 الی 16 مکان: بزرگراه شهید دکتر چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران